İnsan Kaynakları Politikamız
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VİZYONUMUZ

  • Din dil ırk cinsiyet ayrımı yapmaksızın yetkinlik bazlı objektif yöntemler kullanarak "doğru işe doğru insan" politikası uygulamak.
  • Personelin kişiliğine saygı duymak, haklarının korunmasını sağlamak, kendilerini ilgilendiren konuklarda zamanında bilgilendirmek.
  • Personelin beceri düzeyini yükseltecek faaliyetler düzenlemek.
  • Gelişmeyi takdir ederek ödüllendirmek, kaliteyi etkileyecek katkıların arttırılmasını sağlamak.
  • Personelin dayanışmayı sağlamak amacıyla değişik sosyal etkinlikleri düzenlemek.
  • Yetenekli ve başarılı personelin girişimiciliğini ve bu yöndeki çabasını maddi ve manevi yönden desteklemek.
  • Çalışamlarımızın performanslarını objektif olarak ölçmek.
  • İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kanun ve tüzükler doğrultusunda güvenli bir iş ortamında çalışması için grekli önlemleri almak.
“Her hakkı saklıdır. 2009-2010 © Sem Tekstil Nak. İhr. İth. Tar. İnş. San. Tic. Ltd. Şti.'' | Güngör Bilgisayar